מודול אקטואריה   מודול משאבי אנוש   מודול נוכחות   מודול שכר 
חילן PRO
מודול שכר


מודול השכר של מערכת חילן PRO הוא המתקדם ביותר הקיים בשוק והוא משלב בתוכו ידע וניסיון של יותר מ-30 שנות פעילות תוך התחדשות מתמדת והתאמה לסביבות עבודה עדכניות.

מודול השכר של חילן PRO מבצע חישובי שכר על בסיס הסכמי שכר בכל הרמות הקיימות במשק ובהתאם לקריטריונים והגדרות פרמטריות גמישות, מאפשר חישוב רטרואקטיבי מלא, טיפול אוטומטי בנתוני מס וגילום, ומכיל כלי בקרה ואחזור מידע חדשניים.

ניהול גמיש ומהיר של הסכמי שכר
גמישות ביישום הסכמי שכר מורכבים ושינויים שוטפים.
דיווח נתונים בצורתם הגולמית ללא צורך בעיבוד ידני מקדים.
קבלת מידע מלא על הסכמי השכר באמצעות רשומת המפעל.
גמישות בביצוע החישוב
חישובים רטרואקטיביים באופן אוטומטי, מלא ומדוייק
דיווחים עתידיים
חיזויי שכר עתידיים
חישוב מדגמי מקוון בכל עת
כלים מתקדמים לחשב השכר
יועץ מס - הסבר מפורט על אופן חישוב המס לעובד.
כרטיס חזותי - הצגת משכורת שנתית ואפשרות לניתוח מגמות.
ניהול פיננסי
פיצול תקציבי קפדני ומדוייק של כל עלויות השכר
ייחוס הפרשים לסעיף התקציבי בתקופה שבגינה שולמו
בקרה תמחירית
ממשק אוטומטי עם מערכות הכספים בארגון
תביעות לביטוח לאומי
חישוב אוטומטי ושידור ישיר למוסד לביטוח לאומי
הפקת תביעות מילואים משלימות כולל חישוב אוטומטי של ההפרשים
הפקת טופסי תביעה לדמי אבטלה וכדומה.
ניהול תהליכי פרישה
דוחות בקרה לחבות המעביד לפיצויים
ניהול אוטומטי של תהליך הפרישה כחלק אינטגרלי מהמערכת
חישוב אוטומטי של פדיון חופשה ומחלה.
טיפול מקיף בפנסיונרים.
מיצוי מיטבי של חקיקה ומיסוי
חישוב הגילום תוך הקפדה על עלות מינימלית למעביד
בחירה של שיטת החישוב המועדפת לעובד ולמעסיק עפ"י פקודת מס הכנסה, חוק הביטוח הלאומי וחוק ביטוח בריאות.
טיפול אוטומטי בנתוני מס הכנסה המביא למינימום את מס האמת המשולם ע"י העובד והמעביד.
מס הכנסה
מיצוי מהיר של ההטבות המוקנות לפי סעיפים 45א ו- 47.
זיכויים וניכויים שונים - תרומות, גמלאים, מצב משפחתי, עולים חדשים, מתנות לאירועים אישיים.
מס על תשלום בלתי קבוע בצורה המונעת קפיצה חדה באחוז המס השולי של העובד.
חישוב מס לאוכלוסיות מיוחדות - עובדים בחו"ל, עובדים זרים ועובדי שטחים.
המלצות לתכנון מס מינימלי לעובד, כגון הוראה על סכומים מומלצים להעברה לקופות גמל.
חישוב מס מוסבר - מתן הסבר מלא ומפורט על אופן חישוב המס האישי לכל עובד.
ביטוח לאומי
חישוב בהתאם לקבוצות אוכלוסייה ועדכון אוטומטי לפי גיל העובד.
תיאום דמי ביטוח לאומי לעובדים המועסקים אצל שני מעסיקים.
פטור מדמי ביטוח על תשלומים בתקופת היעדרות המזכה בדמי פגיעה בעבודה או בדמי לידה.
מס מעסיקים או מס שכר
מערכת חילן PRO מאפשרת לקבוע לגבי כל מרכיב אם הוא חייב או פטור ממס מעסיקים ומס שכר.
המערכת פוטרת ממס תגמולי מילואים המשולמים לעובד ופנסיות הפטורות על פי חוק.
למעסיק שחלק מפעילותו חייב במס מעסיקים או במס שכר וחלק פטור ממיסים אלה, מאפשרת המערכת לאפיין מחלקות חייבות במס ומחלקות פטורות וחישוב המס הנכון בגין פעילותן.


אודות חילן טק
חילן PRO
מוצרים משלימים
SAP Payroll
השירות בחילן טק
לקוחות
מוקד ידע לשכר
שירות ללקוחות
חילן טק
קשרי משקיעים
חדשות
צור קשר
מפת האתר
About Hilan
עמוד ראשי